Konfiguracja poczty E-mail

Konfiguracja poczty E-mail  (Outlook, The Bat!, Thunderbird i inne..)

Serwer poczty przychodzącej:

  • POP3:  pop3.stanczyk.com.pl
  • port 110
  • nazwa użytkownika:  pełny adres e-mail
  • hasło:  Twoje hasło

Serwer poczty wychodzącej:

  • SMTP:  smtp.stanczyk.com.pl
  • serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia
  • port: 587
  • nazwa użytkownika i hasło: jak dla poczty przychodzącej