The Bat!

The Bat!

Konfiguracja poczty E-mail

Serwery:

  • POP3:  pop3.stanczyk.com.pl

nazwa użytkownika: pełny adres e-mail

hasło: Twoje hasło

port: 110

  • SMTP:  smtp.stanczyk.com.pl

serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia
port: 587

nazwa użytkownika:  pełny adres e-mail

hasło:  Twoje hasło

  • IMAP: imap.stanczyk.com.pl

nazwa użytkownika: pełny adres e-mail

hasło: Twoje hasło

port: 143